Snabbare och säkrare passage för personer och fordon

Lösningar och produkter

SKIDATAs kontaktpunkter

SKIDATA är världsledande på marknaden inom masstillträdes- och intäktshantering. Tack vare vårt breda spektrum (från beprövade standardlösningar till kundspecifika lösningar) får varje kund sin optimala lösning för att kunna maximera omsättningen och ge slutkunden bästa bekvämlighet.

Vi har redan över 10 000 installationer i över 100 länder som ger personer och fordon snabb och säker tillträde till skidområden, stadion, flygplatser, shoppingcenter, städer, spa och wellness, mässor och nöjesparker. 


Till våra verksamhetsområden och referenser >